Mamy pełną świadomość, że aktywa niematerialne często stanowią o wartości i znaczeniu firmy na rynku, a także mogą decydować o dalszych perspektywach jej rozwoju.

Dlatego doradzamy naszym Klientom, jak nabywać i skutecznie chronić niematerialne aktywa firmy.

Przywiązujemy dużą wagę do zabezpieczenia kwestii przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji w umowach, których przedmiotem są utwory podlegające ochronie prawnej.

W razie naruszenia praw własności intelektualnej, reprezentujemy naszych Klientów na drodze właściwego postępowania, w tym przed sądami cywilnymi lub w arbitrażu.

Doradzamy także twórcom dzieł literackich, fotograficznych i plastycznych, jak chronić wytwory ich osobistej twórczości i dochodzić roszczeń w przypadku ich umyślnego lub nieumyślnego naruszenia.