Obszary naszej praktyki prawniczej

E-commerce

Dane osobowe

Prawo autorskie >

Prawo pracy

Telemedycyna

Cyberbezpieczeństwo

Umowy

Nieruchomości

Spadki

Odszkodowania

Negocjacje

Szkolenia

Prawo autorskie

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne i dotyczące wykorzystania wizerunku. Reprezentujemy twórców, jak i podmioty, które chcą korzystać z ich dzieł i praw własności intelektualnej.

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej wydarzeń kulturalno-artystycznych. Pracowaliśmy przy projektach muzycznych i wydawniczych. Chętnie doradzimy Ci w zakresie optymalnych pod kątem prawnym rozwiązań, biorąc pod uwagę planowany przez Ciebie projekt lub wydarzenie.

Jeżeli jesteś pracodawcą, pomożemy Ci zabezpieczyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracowników. Wyniki prac Twoich pracowników bezpośrednio przekładają na wzrost wartości Twojego przedsiębiorstwa, dlatego nie warto ryzykować ich utraty. Jeżeli zatrudniasz personel na umowach cywilnoprawnych, kwestia nabycia praw własności intelektualnej do ich utworów wygląda trochę inaczej. Pomożemy Ci wychwycić niuanse i zabezpieczyć nabycie praw autorskich, niezależnie od formy prawnej współpracy.

Jeżeli chcesz chronić informacje lub dokumenty, które mają dla Twojej firmy szczególną wartość, pomożemy Ci zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa, także w przypadku ewentualnych kontroli albo postępowań prowadzonych przez organy regulacyjne.

W razie naruszenia Twoich praw jako autora lub producenta, podejmiemy w Twoim imieniu szybkie i zdecydowane działania, mające na celu zabezpieczenie Twoich interesów, ograniczenie strat i naprawienie poniesionych szkód.