Obszary naszej praktyki prawniczej

E-commerce

Dane osobowe

Prawo autorskie

Prawo pracy

Telemedycyna

Cyberbezpieczeństwo

Umowy

Nieruchomości  >

Spadki

Odszkodowania

Negocjacje

Szkolenia

Nieruchomości

Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących nieruchomości.

Wykonujemy badanie stanu prawnego nieruchomości i przygotowujemy przedwstępne umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Opracowujemy także umowy najmu komercyjnego lokali użytkowych.

Dla inwestorów budowlanych przygotowujemy umowy związane z procesem budowlanym, w tym umowy z generalnym wykonawcą i innymi wykonawcami. Analizujemy projekty umów deweloperskich, także w świetle tzw. klauzul niedozwolonych w obrocie konsumenckim, a także reprezentujemy nabywców lokali w sprawach roszczeń przeciwko deweloperom wynikających z rękojmi i gwarancji oraz obowiązku usuwania wad i usterek.  

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości na cel publiczny oraz odszkodowania należnego z tego tytułu.

W zakresie naszej specjalizacji współpracujemy z kancelariami notarialnymi.