Obszary naszej praktyki prawniczej

E-commerce

Dane osobowe  >

Prawo autorskie

Prawo pracy

Telemedycyna

Cyberbezpieczeństwo

Umowy

Nieruchomości

Spadki

Odszkodowania

Negocjacje

Szkolenia

Dane osobowe

Nasza kancelaria wpierała Klientów z różnych branż w procesie dostosowania ich działalności do wymogów prawnych wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), nabywając w ich trakcie bogate i unikalne doświadczenie.

Mamy świadomość, że obowiązujące przepisy prawa ochrony danych osobowych stanowią dla przedsiębiorców duże wyzwanie. Obowiązki administratorów danych są liczne, a przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami może skutkować sankcjami, w tym pieniężnymi.

Zgodność z RODO to nie tylko prawny obowiązek, ale także potrzeba biznesowa, np. przy nawiązywaniu współpracy z nowym partnerem (np. w roli podmiotu przetwarzającego dane) albo w razie planowanej sprzedaży przedsiębiorstwa. Brak tej zgodności może wpłynąć na obniżenie oferty kupującego.

W ramach naszej usługi proponujemy rozwiązania uszyte na miarę, uwzględniające specyfikę działalności naszych Klientów, skalę prowadzonej działalności oraz poziom ryzyka dla ochrony danych osobowych. Jeżeli w Twojej firmie RODO nie jest jeszcze wdrożone, skontaktuj się z nami.

Jeżeli wdrożyłeś RODO, ale chcesz sprawdzić, na ile obowiązujące w Twojej firmie rozwiązania prawne spełniają aktualne wymogi w obszarze ochrony danych, ustalimy to na postawie audytu RODO. Wskażemy ryzyka niezgodności i pomożemy Ci je wyeliminować. Jesteśmy także gotowi prowadzić Cię za rękę w razie ewentualnej kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak wynika z komunikatów publikowanych na stronie UODO, sposób współpracy z kontrolerami może mieć istotny wpływ na wynik kontroli i treść decyzji Prezesa UODO.