Obszary naszej praktyki prawniczej

E-commerce

Dane osobowe

Prawo autorskie

Prawo pracy

Telemedycyna

Cyberbezpieczeństwo >

Umowy

Nieruchomości

Spadki

Odszkodowania

Negocjacje

Szkolenia

Cyberbezpieczeństwo

Kwestie cyberbezpieczeństwa dotyczą każdej firmy działająca w Internecie.

Niektóre podmioty podlegają pod przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i stosowne rozporządzenia. Często odsyłają one do specjalistycznych norm, takich jak normy ISO w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i zapewnienia ciągłości działania.

Spełnienie wymogów z zakresu cyberbezpieczeństwa to coraz częściej nie tylko obowiązek z zakresu compliance, ale także warunek skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa ma także istotne znaczenie dla ochrony danych osobowych. Skuteczny atak socjotechniczny czy zainfekowanie komputerów firmowych złośliwym oprogramowaniem typu ransomware często skutkują naruszeniami ochrony danych osobowych. Takie sytuacje mogą wymagać zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także skutkować nałożeniem kary pieniężnej na podstawie RODO.

Dla naszych Klientów przygotujemy dokumentację systemu cyberbezpieczeństwa, uwzględniającą wymogi obowiązujących w Polsce aktów prawnych. Prowadzimy również szkolenia z zakresu dobrych praktyk chroniących zasoby informacyjne firmy przed atakami z sieci.