Opracowujemy dla naszych Klientów wszelkie umowy cywilnoprawne, w tym najczęściej spotykane w obrocie:

– umowy sprzedaży
– umowy o dzieło
– umowy najmu (lokali mieszkalnych i użytkowych)
– umowy zlecenie
– umowy agencyjne
– umowy ramowe o współpracy handlowej
– umowy o świadczenie usług
– umowy przedwstępne

Ponadto opiniujemy i negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy deweloperskie, telekomunikacyjne i kontrakty reklamowe.

Specjalizujemy się w umowach, które dotyczą dzieł chronionych prawem autorskim, a także umowach z sektora IT, w tym dotyczących serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Korzystając z naszej specjalizacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, możemy zaproponować naszym Klientom stosowne zapisy w umowach z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami, mające na celu ochronę danych osobowych i informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.