Polityka prywatności strony internetowej www.kalata.eu

Polityka prywatności strony internetowej www.kalata.eu

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi, które możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.kalata.eu (dalej: „Strona”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Michał Kalata, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Michał Kalata”, ul. 1 Maja 17B, 05-860 Płochocin, adres do korespondencji: ul. Podwale 17/104, 00-252 Warszawa, adres e-mail: (dalej: „Administrator”).
 3. Administrator może pozyskać dane osobowe Użytkownika w związku z technologiami, które są wykorzystywane przez Stronę podczas korzystania z niej przez Użytkownika, w tym pliki cookies i kod śledzenia Google Analytics, oraz logami serwera.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Użytkownik decyduje, czy wyraża zgodę na stosowanie plików cookies i może w dowolnym momencie usunąć je ze swojego urządzenia. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookies przez Stronę określa Polityka plików cookies, dostępna w serwisie.
 6. Logi serwera stanowią informacje wysyłane wraz z zapytaniami do serwera, na którym przechowywana jest Strona (m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik).
 7. Dane zebrane przy użyciu technologii wskazanych w ust. 3 są używane do celów statystycznych i analityki Strony, w szczególności badania zainteresowania Użytkowników zamieszczanymi treściami / sekcjami. Informacje pozyskiwane w ten sposób nie są przypisywane do konkretnych osób korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 8. Dane osobowe są chronione przez Administratora przed dostępem osób nieupoważnionych. W zakresie uzasadnionym świadczonymi usługami, dostęp do danych mogą uzyskiwać osoby uprawnione do administrowania Stroną.
 9. Okres przechowywania przez Administratora danych osobowych z plików cookies w ramach narzędzia Google Analytics wynosi 26 miesięcy.
 10. W zakresie przetwarzanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują względem Administratora następujące uprawnienia:
  a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.