Jestem adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wyróżnieniem.

Moją główną specjalizacją jest prawo ochrony danych osobowych, którym zajmuję się zawodowo od blisko 10 lat. Pomagam firmom w dostosowaniu ich działalności do wymogów unijnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych, powszechnie znanego jako "RODO".

Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i praktykę w zakresie umów IT, w tym m.in. o stworzenie stron www i aplikacji mobilnych. Zapewniam kompleksowe wsparcie prawne w zakresie projektów internetowych w obszarach e-commerce i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Posiadam doświadczenie w prawie zamówień publicznych i oferuję klientom wsparcie prawne na etapie przygotowywania oferty przetargowej, jak również w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto, z powodzeniem reprezentowałem klientów przed sądami w skomplikowanych sprawach cywilnych, a także w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń.

Świadczę usługi na rzecz klientów z branży kreatywnej, wydawnictw i agencji reklamowych.

Mam na swoim koncie publikacje naukowe m.in. w Przeglądzie Sądowym, Zeszytach Cywilistycznych Lege Artis oraz w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od dwóch lat prowadzę również edukacyjnego bloga prawnej ABC RODO - Prosto o RODO dla firm (i nie tylko).

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Zapraszam do kontaktu i współpracy!