Wspieramy klientów z sektora prywatnego i publicznego we wdrożeniu RODO.

Nasze usługi obejmują m.in. audyty, opracowywanie dokumentacji ochrony danych osobowych, polityk bezpieczeństwa, instrukcji, procedur, rejestrów, ewidencji, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i innych właściwych dokumentów.

Doradzamy Klientom, jakie środki organizacyjne i techniczne należy wdrożyć, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia w obszarze ochrony danych, którego skutkiem może być nałożenie kary pieniężnej lub obowiązek wypłaty odszkodowania.

Prowadzimy szkolenia ogólne i tematyczne, wstępne i okresowe z ochrony danych osobowych. Na indywidualne życzenie Klienta, przygotowujemy także szkolenia dedykowane.

Stale doskonalimy naszą wiedzę i kompetencje w obszarze ochrony danych, aby świadczyć na rzecz naszych Klientów usługi najwyższej jakości.

Właściciel kancelarii, adwokat Michał Kalata prowadzi eksperckiego bloga prawniczego ABC RODO – Prosto o RODO dla firm, który jest dostępny pod adresem: abcrodo.pl.

Serdecznie zapraszamy do regularnych wizyt na blogu!