Obszary naszej praktyki prawniczej

E-commerce

Dane osobowe

Prawo autorskie

Prawo pracy

Telemedycyna

Cyberbezpieczeństwo

Umowy >

Nieruchomości

Spadki

Odszkodowania

Negocjacje

Szkolenia

Umowy

Posiadamy bogate i wszechstronne doświadczenie w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów cywilnoprawnych, w tym umów w obrocie gospodarczym.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możemy przygotować dla Ciebie umowę, która uwzględniać będzie liczne wymogi prawne wynikające z prawa ochrony konsumenta. Sprawdzimy również, czy Twój wzór umowy z konsumentem lub regulamin, jeżeli jest on podstawą sprzedaży, nie zawiera tzw. niedozwolonych klauzul umownych. Postanowienia tego typu nie wiążą konsumentów, ale mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy.

Doradzamy również naszym Klientom w razie sporów powstałych na tle umowy, w szczególności naruszenia jej warunków przez kontrahenta.