Obszary naszej praktyki prawniczej

E-commerce

Dane osobowe

Prawo autorskie

Prawo pracy

Telemedycyna

Cyberbezpieczeństwo

Umowy

Nieruchomości

Spadki

Odszkodowania

Negocjacje

Szkolenia  >

Szkolenia

Aktualna i rzetelna wiedza w zakresie przepisów prawa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oznacza wyższe bezpieczeństwo prawne i wartość Twojego biznesu. 

Prawo często się zmienia, a nowe przepisy nie zawsze są czytelne dla przedsiębiorców. Dlatego staramy się przekazywać wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. Uczestnikom naszych szkoleń zawsze chcemy dostarczyć praktycznej wiedzy, jak rozwiązywać nurtujące ich problemy.

Specjalizujemy się w szkoleniach z ochrony danych osobowych. W ramach projektu wdrożenia RODO standardowo oferujemy naszym przeszkolenie kadry kierowniczej i personelu szkoleń z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych oraz przygotowanej w toku wdrożenia dokumentacji wewnętrznej, w tym polityk, instrukcji i procedur.

Szkolenia są najlepszą formą ograniczenia ryzyka naruszeń w obszarze ochrony danych osobowych, co ma istotne znaczenie w obliczu uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia RODO.

Oferujemy także szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej oraz podpisu elektronicznego, który nazywany jest podpisem XXI wieku. Wraz ze wzrostem cyfryzacji obrotu gospodarczego i usług administracji publicznej, znaczenie e-podpisu stale rośnie.

Michał Kalata prowadził szkolenia m.in. dla Grupy Pracuj.pl, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.